Innovatie

NIQO Systems BV ontvangt subsidie voor het project NIQO Sensoring.
Dit project is geregistreerd onder nummer VI19IN032.

NIQO Systems ziet een groeiende belangstelling van met name gemeente, provincie en waterschap om middelgrote – dus niet individuele – decentrale waterzuiveringen te bouwen, onder andere ter vervanging van drukriolen maar ook in nieuwe wijken (zie Almere Oosterwold).

De eisen op de kwaliteit van het effluent (gezuiverd uitgaand water) van zulke zuiveringen zal steeds verder omhooggaan. Het ontbreekt daarbij nu aan een aantal belangrijke meet-‘tools’ welke bij moeten dragen aan beter inzicht in de status/voortgang van het waterzuiveringsproces. Zo is het relevant om – binnen de waterzuiveringstank – niet alleen het niveau van het water te kunnen meten, maar daarin ook het niveau van het zuiveringsslib, aangezien dit een belangrijke indicator is. Dit betreft een geheel nieuwe ontwikkeling.

Een ander aspect is de meting van de waterkwaliteit; bestaande oplossingen gebruiken (UV-)LED als lichtbron, maar vanwege het vervuilde/troebele karakter van het water vervuilt de sensor/lichtbron te snel en is het moeilijk om goede metingen te doen.

Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen wil NIQO Systems een tweetal meetsystemen en een regelsysteem - die samen het waterzuiveringsproces zullen sturen in het bereiken van het meest optimale resultaat – gaan ontwikkelen.