Innovatie

NIQO Systems BV ontvangt subsidie voor het project Klant-portaal IQdata.
Dit project is geregistreerd onder nummer VIA21S103.

In het kader van dit project wordt het klant-portaal IQdata verder ontwikkeld met additionele functionaliteit. De details van dit project zijn commercieel vertrouwelijk.

 

NIQO Systems BV ontvangt subsidie voor het project Sliblaagdiktemeting-sensor.
Dit project is geregistreerd onder nummer VP21I041.

Dit project betreft de ontwikkeling van een prototype sensor voor de meting van een sliblaag onder water. De toepassing is gericht op afvalwatersystemen waarbij slib als afvalproduct achterblijft in een tank. Om te weten wanneer de tank geleegd dient te worden is het wenselijk het slibniveau met regelmaat (automatisch) vast te kunnen stellen.